همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات برای معرفی جاذبه های روستایی

شناسه خبر: 115869 -

يکشنبه 25 خرداد 1399 - 13:33

شناسه خبر: 115869

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده