وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصولی دارد که آن اصول برایش مهم است و بر مبنای آن اصول است که می‌گوید این کسب و کار راه بیفتد و یا راه نیفتد و این اجتماعات نباشد و بر مبنای آن اصول است و اولین اصل ظرفیت خود وزارت بهداشت است. از لحاظ تخت بیمارستانی، نیروی انسانی، پزشک، پرستار، تخت‌های ویژه، وسیله تنفس مصنوعی و امکاناتی که می‌خواهد داشته باشد و به هر حال امکانات وزارت بهداشت و درمان علیرغم اینکه خوب بوده و خوب است، اما در عین حال محدود است و نامحدود نیست و این مبنای کار ما در تمام تصمیم‌گیری‌ها است که این یکی از مبانی است که ما مد نظر قرار می‌دهیم. مبنای دیگر توانمندی وزارت بهداشت و درمان با همه عواملی که دارد از جمله عوامل پیراپزشکی، آزمایشگاه‌ها و همه آنهایی که کمک می‌کنند، قدرت و توانایی تست باید داشته باشد و بتواند تست‌های مورد نیاز را انجام دهد. فردی آمده و مشکوک است و ناچار است تست بگیرد تا تست وی مشخص شود که مثبت و منفی است و باید امکان تست داشته باشد و این امکان انجام تست هم به عنوان یکی از پارامترهایی است که باید مد نظر قرار دهیم. مسأله دیگری که وزارت بهداشت، درمان به عنوان یک اصل مد نظر

دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

شناسه خبر: 114707 -

يکشنبه 24 فروردين 1399 - 21:02

0% ...

شناسه خبر: 114707

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده