در زمینه اجتماعات یک کار بزرگی در کشور انجام گرفته و می‌خواهم از مراجع عظیم و بزرگ، از علما و ائمه جمعه تشکر کنم؛ اینها تحجر را شکاندند؛ این کرونا باعث شد که دنیا ببیند که در فقه و حوزه ما تحجری وجود ندارد؛ اینها نشان دادند که علم با دین یکی است و در کنار هم هستند؛ کار عظیم و بزرگی انجام گرفت؛ اینکه نماز جمعه تعطیل شود، آسان نیست؛ اینکه اماکن متبرکه ما آن هم یک جایی مثل مشهد الرضا(ع)، مثل حرم حضرت معصومه(س)، شاه چراغ، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مقامات بسیار والایی دارند. امام هشتم(ع) امام معصوم ماست و جای خود دارد و تعطیلی این کار آسانی نبود؛ اما بخاطر سلامت مردم و به خاطر اینکه علم می‌گوید امروز برای صحت و سلامت مردم لازم است، این کار را کردند و این را خود امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، و ائمه هدی(ع) می‌خواهند؛ آنها به ما توصیه کردند و گفتند که زیارت ما مستحب و حفظ سلامت خودتان و دیگران واجب است. به ما گفتند واجب را بر مستحب ترجیح دهید؛ این جزو اصول و راه ما است. کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است، برای ما اینکه درب مسجد و مکان متبرکی بسته شود، سخت است؛ این کار آسانی نیست؛ اما در عین حال وظیفه دینی و شرعی ما بود

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 114303 -

چهارشنبه 28 اسفند 1398 - 19:23

0% ...

شناسه خبر: 114303

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده