در زمینه فازهای پارس جنوبی هم امسال می‌دانید یک رکورد داشتیم؛ همین امسال 6 سکو را تا ماه اسفند به پایان بردیم که بی‌سابقه است. تقریباً در پارس جنوبی همه طرح‌ها را تمام کردیم، جز فاز 11 که هنوز در دست است و نمی‌خواهم توضیح دهم، همه فازها را اجرا کردیم؛ یعنی تا اول دولت یازدهم 10 فاز افتتاح شده بود، 17 فاز هم ما افتتاح کردیم؛ یعنی 27 فاز را تمام کردیم، جز فاز 11 که مانده است. کار بی‌نظیری انجام گرفته و شما می‌دانید بزرگترین کشف نفتی تاریخ ایران هم امسال اتفاق افتاد؛ 53 میلیارد بشکه نفت درجا را در منطقه جنوب غرب ایران کشف کردیم که البته یک مقداری‌ برای کشف سال‌های قبل بود؛ 22 میلیارد مربوط به همین یکی دو سال اخیر بود؛ مجموعاً 53 میلیارد؛ یک میدان نفتی که اسمش میدان نام‌آوران شد؛ این میدان نفتی نام‌آوران کار بسیار عظیم و بزرگی بود.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 114300 -

چهارشنبه 28 اسفند 1398 - 19:15

0% ...

شناسه خبر: 114300

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده