روز درختکاری فرصت بسیار مناسبی است که هر کسی یک نشانه‌ای را به نام درخت از خود باقی بگذارد و یکی از حسنات می‌تواند درخت و غرس درخت باشد. در قرآن و روایات و زمانی که خداوند از جایگاه ابدی یاد می‌کند از درخت و جاری شدن نهر در پای درختان سخن می‌گوید. یکی از زیبایی‌هایی که خداوند آن را پسندیده و طبع بشر هم با آن سازگار است حضور در سایه درخت و نهرهای جاری در پای درختان است.

رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی:

شناسه خبر: 114152 -

چهارشنبه 14 اسفند 1398 - 17:36

0% ...

شناسه خبر: 114152

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده