جلسه کار گروه مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری اخیر به ریاست دکتر نهاوندیان

شناسه خبر: 114079 -

چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 21:00

شناسه خبر: 114079

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده