قواعد بازی وحزب بازی برای محیط خاص و دوران خاصی است، با هم دعوا و انتخابات می کنیم و یکی برنده می شود از این جا به بعد، دیگر این قواعد بازی به آن صورت رقابت در جامعه باید تعطیل شود. نه اینکه داخل اتاق هایمان برویم و تا انتخابات بعدی رقابت کنیم، یعنی آیا ما همین طور می خواهیم ادامه بدهیم؟ و همچنان تا انتخابات بعدی و بعدی ادامه می دهیم. مردم اینها را از ما نمی خواهند، مردم پیشرفت کشور را از ما می خواهند، مردم زندگی راحت، رفاه، معنویت، آزادی در جامعه و استقلال به معنی واقعی کلمه را می خواهند ، مردم تعامل با جهان را می خواهند. می گویند با دنیا تعامل نکنیم یک دیوار دور خودمان بکشیم. اینقدر دیوار دور ما هست دیگر نیاز نیست شما دیوار بکشید. آن آقای پمپئو اینها دائما مشغول دیوار کشی هستند ما باید دنبال پل باشیم نه دنبال دیوار، با ملتهای دیگر و با دانشگاههای دیگر پل درست کنیم.

رئیس جمهور در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی:

شناسه خبر: 113906 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 15:43

0% ...

شناسه خبر: 113906

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده