1625 واحد فناوری داریم که به کسب رتبه دانش‌بنیان رسیدند و بعد می‌گوید سال 92 فقط 11 شرکت بودند که حائز این رتبه بودند. از 11 شرکت در این چند سال به 1625 شرکت رسیدیم و معنی آن این است که در مسیر تحول قرار داریم. همه آمار و ارقام این را می‌گوید و چون دستگاه‌های تبلیغاتی دولت ما چند نوع محاصره دارد که یک محاصره آمریکا است. به دلایل سیاسی، جناحی همین است که می‌گویم این چیزها را دو قطبی نکنیم. افتخارات کشور را دو قطبی نکنیم. افتخار، افتخار است. سردار سلیمانی افتخار ماست، جناح راست و چپ نمی‌شناسد. اتفاقاً سردار سلیمانی کسی بود که اصلا جناحی نبود. اصلاً در این جناح‌بازی‌ها نبود، با همه جناح‌ها و با همه خوب بود و اصلاً تفکرش، تفکر جناحی نبود. اساساً این چیزها جناحی کردن نیست، معنی ندارد که ما افتخارات ملی‌مان را تقسیم کنیم. این برش، برش ناصحیح و نادرست ایجاد کردن است. اگر درختی هم که میوه دارد از وسط نصف کنید و بگویید ما دو جناح هستیم در این صورت هر دو خشک می‌شود.

رئیس جمهور در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی:

شناسه خبر: 113905 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 15:40

0% ...

شناسه خبر: 113905

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده