ما بیش از آنچه به جغرافیای‌مان افتخار کنیم به تاریخ‌مان افتخار می‌کنیم؛ خداوند اندیشمندان و دانشمندان و استعداد خوبی را به ما داده است؛ در این منطقه ما دمکراسی را در خاورمیانه در مشروطیت پایه‌‌گذاری کردیم؛ قبل از اینکه کسی در این منطقه پارلمان داشته باشد، ما پارلمان بوجود آوردیم و انتخابات درست کردیم و مردم را پای صندوق آراء آوردیم؛ یک ملت بزرگی هستیم؛ ملت اندیشمندی هستیم؛ البته نخوت و غرور هم نداریم و علم‌مان را در اختیار همه قرار می‌دهیم و از علم دیگران هم استفاده و بهره‌برداری می‌کنیم.

رئیس جمهور در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی

شناسه خبر: 113904 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 15:28

0% ...

شناسه خبر: 113904

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده