اگر فضای دانشگاه علم باشد و فضای تنازع نباشد و علم را تقسیم نکنیم. علم و هنر و همه چیز در جامعه ما را نمی شود دوقطبی کرد. می ترسم کم کم ساندویچ فروشی، بقالی ها و لباس فروشی ها هم دو قطبی شوند و یکی بشود این جناح و یکی آن جناح شود و هر کس این جناح است وارد این مغازه شود و هر کس آن جناح است وارد آن مغازه شود. من می ترسم میوه هم تبدیل به دوقطبی شود، پرتقال جناح راست، پرتقال جناح چپ، هر چیزی را در جامعه دوقطبی نکنیم. چه خبره؟ به چه سمت حرکت می کنیم؟ می خواهیم چکار کنیم؟

رئیس جمهور در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی

شناسه خبر: 113903 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 15:26

0% ...

شناسه خبر: 113903

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده