تعداد پارک‌های علم و فناوری در این مدت از 36 در سال 93 به 43 در سال 98 رسیده است پس این هم برای ما قابل قبول است که در طول چند سال از 36 به 43 در تعداد پارک‌های علم و فناوری رسیدیم. در آمار بعدی می‌گوید تعداد واحدهای فناوری‌های مستقر در مراکز فوق از 3 هزار در سال 92 به 7 هزار و 764 در سال 97 رسیدیم و بیش از 1625 واحد فناوری به کسب رتبه دانش‌بنیان نایل شدند که این آمار نشان می‌دهد مسیر، مسیر پیشرفت است و مسیری است که به جلو می‌رویم و در همین سال‌های این همه سختی و فشار به نظر من این افتخارآمیز است. اینکه در علم و فناوری از 21 به 16 رسیدیم به معنای آن است که حرکت ما حرکت سریع در مسیر رشد و علم است که در رشد علمی ما جزو اولین ها در دنیا هستیم و معنایش تحرک قابل قبول دانشگاهها و مراکز علمی ما است.

رئیس جمهور در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی:

شناسه خبر: 113901 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 15:21

0% ...

شناسه خبر: 113901

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده