آنچه برای ما مهم است اینکه مسئولین آمریکا و کاخ سفید تغییر فکر بدهند، تغییر رژیم نمی‌دانم. تغییر فکر بدهند و آنچه به نفع مردم آمریکا و به نفع ملت‌های منطقه است، آن را انتخاب کنند؛ از هر حزب و فردی که هست. نه نسبت به حزب خاصی نظر خاص دارم و نه نسبت به فرد خاصی؛ آنچه برای ما مهم است اینکه کسی در کاخ سفید باشد که درست محاسبه کند و مسیری را برگزیند و انتخاب کند که به نفع همه است. آمریکا باید یکجانبه‌گرایی و اینکه رهبر دنیاست را فراموش کند و از یاد ببرد؛ نه آمریکا رهبر دنیاست و نه یکجانبه‌گرایی پیروز می‌شود؛ اگر آمریکایی‌ها این دو را رها کنند، آنهایی که بر کاخ سفید حاکم می‌شوند چند جانبه‌گرایی را انتخاب کنند و خودشان را رهبر دنیا ندانند و برای همه ملت‌ها و همه حکومت‌های قانونی ارزش و حق مساوی قایل باشند، به نظر من می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم.

سوال خبرنگار آزاد رسانه‌های آمریکا: رهبران در واشنگتن صحبت از تغییر رژیم در ایران و کشورهای همسایه می‌کنند؛ نظر جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد تغییر رژیم در ایالات متحده چیست و اینکه نظر شخصی شما در مورد نامزدهای متعدد حزب دمکرات بخصوص ساندرز را می‌خواستم؟

شناسه خبر: 113872 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 09:22

0% ...

شناسه خبر: 113872

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده