همه حرف من از روز اول که ممکن است بعضی‌ها برداشت‌شان دقیق نباشد، این بود که نگذاریم انتخابات تبدیل به انتصابات شود و نه اینکه الان انتصابات است و انتخابات نیست. اگر انتخابات نیست پس چرا خود من اصرار می‌کنم بیایید شرکت و حضور پیدا کنید، اگر انتخابات واقعی نیست چرا این همه خواهش می‌کنم از نظارت شورای محترم نگهبان که یک مقدار از سخت‌گیری کم کنید که رقابت بیشتر شود و اگر انتصابات است، اصرار و التماس نمی‌خواهد و همه بحث‌ها برای این است که ما انتخابات داریم و همه انتصابات نیست. آن انتخاباتی که انتصابات بود، برای قبل از انقلاب و رژیم گذشته بود. من هم در آن سخنرانی گفتم که در زمان رژیم گذشته همه در تهران انتخاب می‌شدند و بی‌جهت در حوزه‌های مختلف مردم را پای صندوق رأی می‌کشاندند و نباید یک روزی آنچنان اتفاقی در تاریخ ما بیفتد و حتماً امروز انتخابات داریم و حتماً هم همه مردم باید تلاش کنند.

سوال خبرگزاری فارس: شما در سخنرانی مدتی پیش خود از انتصاب به جای انتخاب سخن گفتید. همچنین همین تعبیرات را در مورد شورای نگهبان هم بکار بردید اما با توجه به اینکه خودتان در 2 انتخابات 92 و 96 طبق همین پروسه به ریاست جمهوری رسیدید به نظر شما این سخن قابل پذیرش است ثانیاً اینکه اگر بالاترین مقام اجرایی کشور در نزدیکی انتخابات چنین سخنانی بکار ببرد آیا به نظرتان در حضور حداکثری مردم تأثیر منفی نمی‌گذارد؟

شناسه خبر: 113870 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 09:14

0% ...

شناسه خبر: 113870

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده