این گروه که روی کار آمدند همین است که شما می‌بینید با فشارهایی که اسرائیلی‌ها و برخی از کشورهای مرتجع منطقه به اینها آوردند، خودشان هم چنین اعتقاداتی را دنبال می‌کردند. فکر می‌کردند اگر یک تحریم حداکثری را بر ایران طراحی و اجرا کنند - پیش‌بینی آنها چند ماه بیشتر نبود - می‌گفتند با این فشار حداکثری ایران 3، 4 ماه بیشتر نمی‌تواند مقاومت کند و تسلیم می‌َشود و وقتی تسلیم شد،‌آن وقت، بسته پیشنهادی خودشان را روی میز مذاکره می‌گذارند، و به تعبیر آنها ایران مجبور است که به یک صورتی بپذیرد. از تحریم جدید و فشار حداکثری آمریکا تا امروز بیش از 20 ماه گذشته است. شرایط ما در این 5، 6 ماه اخیر از سال قبل بهتر شده است. بنابراین این تحریم و فشار حداکثری شکست خورده است. در منطقه، شرایط بهتری از 2 سال پیش داریم و در شرایط داخلی ،اتحاد و وحدت داریم. آنها می‌خواستند در درون کشور مردم در شرایطی قرار بگیرند که به این باور برسند که بدون تفاهم و توافق با آمریکا نمی‌توانیم زندگی‌مان را ادامه دهیم این را هم هیچ کس در کشورمان قبول ندارد. همه در مقام عمل دیدند که ما در این 20 ماه ،تحت فشار حداکثری بودیم، اما با کمی سختی و مشکل از

سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات: مدام پیام‌هایی از طرف برخی کشورهای دوست برای ایجاد گشایش در بن‌بست ایجاد شده در مسیر برجام به ایران می‌رسد و شما هم در جواب پیشنهادهایی به آنها ارایه کردید، از طرف دیگر شکست استیضاح آقای ترامپ این شائبه را ایجاد کرده که بخت اول ریاست جمهوری آمریکا در دور بعدی است، اگر چنین باشد تحلیل شما چگونه است، آیا آقای ترامپ در صورت پذیرفته شده به عنوان رئیس جمهور آمریکا برای دور بعدی فشارهایش را به ایران بیشتر می‌کند یا اینکه قبل از آن دوره امکان دستیابی به یک توافق یا یک گشایش در فضای موجود وجود دارد؟

شناسه خبر: 113866 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 09:01

0% ...

شناسه خبر: 113866

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده