دکتر روحانی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی

شناسه خبر: 113858 -

يکشنبه 27 بهمن 1398 - 17:27

شناسه خبر: 113858

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها

- مصاحبه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده