اینکه هیچ وقت در تاریخ ایران زن‌ها در سیاست به اندازه این 41 سال حضور نداشته اند و اینکه زن‌ها می‌توانند سرنوشت یک انتخابات را عوض کنند. زن‌ها می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت را عوض کنند. در یک انتخابات ولو اینکه سال‌ها تلاش کردند، پول خرج کردند و رسانه و همه چیز دارند. اگر خانم‌ها تصمیم بگیرند و ببینند یک کاندیدایی بهتر است، قادر هستند آن کاندیدای مورد نظر خودشان را در انتخابات پیروز کنند. امروز هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش روی ما است ولو اینکه ممکن است ما گله داشتیم و یا اینکه ممکن است بعضی از امور به صورت مطلوب قرار نگرفته باشد، اما باید پای صندوق برویم و بین آنهایی که امروز مطرح هستند بگردیم، به هر حال یک عده‌ای از نظر ما بهتر هستند آن بهترین ها را برگزینیم و انتخاب کنیم ، پای صندوق برویم. شور انتخابات با خانم‌هاست، در تمام انتخابات همیشه اینطور بوده، اگر خانم ها تصمیم بگیرند شور انتخابات را درست می کنند و خانم‌ها قادرند افرادی را که می‌بینند، افکارشان ، نیاتشان، تصمیمات‌شان، اذهان‌شان برای پیشرفت کشور مفیدتر است، آنها را برگزینند و انتخاب کنند.

رئیس جمهور در نشست زنان مدیر و فرهیخته

شناسه خبر: 113847 -

شنبه 26 بهمن 1398 - 17:10

0% ...

شناسه خبر: 113847

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده