تعداد کل کارمندان دولت در کشور، 2 میلیون و 379 هزار و 151 نفر است که البته نیروهای مسلح داخل این آمار نیستند و از این تعداد، 959 هزار و 783 نفر خانم هستند، یعنی 42.11 دهم درصد و نزدیک یک میلیون جمعیت کارمندهای دولت را خانم ها تشکیل می‌دهند. این رقم، رقمی است که نسبت به گذشته قابل توجه است که بیش از 42 درصد کارمندان دولت، خانم‌ها هستند. طبق مصوبه شورای اداری در سال 96 قرار بر این شد که میزان 30 درصد از کل مدیران کشور را خانم ها تشکیل دهند و آماری که الان در اختیار من است، این است که نیمه اول سال 98 تا پایان شهریور امسال 26 درصد مدیران را خانم ها تشکیل می دهند و نسبت به این یکی دو سال 4درصد افزوده شد. قولی که سازمان اداری و استخدامی در این نامه داد، تا پایان برنامه به 30 درصد خواهد رسید. بنابراین همه تلاش دولت این است که آنچه به بانوان جامعه ما قول داد برای اینکه پست های مدیریت را به عهده بگیرند و بتوانند این کار را انجام دهند.

شناسه خبر: 113844 -

شنبه 26 بهمن 1398 - 17:03

0% ...

شناسه خبر: 113844

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده