شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور دکتر نهاوندیان

پنجشنبه 17 بهمن 1398 - 12:31

شناسه خبر: 113699