دکتر نهاوندیان در جمع خبرنگاران:

با وحدت و انسجام می توان توطئه بدخواهان را به خودشان بازگرداند/ علیرغم فشارهای بدخواهان شاهد افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور هستیم/ با وحدت و همدلی می توانیم بر مشکلات غلبه کرده و رشد و شکوفایی را به ارمغان بیاوریم

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رشد تولید صنعتی در 10 ماهه اخیر و افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان می‌دهد که با وحدت و انسجام می توان توطئه بدخواهان را به خودشان بازگرداند.

شناسه خبر: 113667 -

چهارشنبه 16 بهمن 1398 - 18:06

دکتر محمد نهاوندیان روز چهارشنبه در جریان افتتاح و بازدید از پروژه‌های صنعتی در شهرک صنعتی کاوه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز شاهد تنوع گسترده در سرمایه‌گذاری صنعتی در شهرستان ساوه هستیم به گونه ای که حدود 1300 میلیارد تومان فقط در شهرستان ساوه سرمایه گذاری جدید انجام و برای بیش از 2 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز علیرغم فشارهای بدخواهان که گمان می کردند با فشارهای اقتصادی می‌توانند کشورمان را دچار مشکل کنند شاهد افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف هستیم و رشد تولید صنعتی و افزایش سرمایه گذاری ها نشان می دهد که با وحدت و همدلی می توانیم بر مشکلات غلبه کرده و رشد و شکوفایی را به ارمغان بیاوریم.

دکتر نهاوندیان در خصوص تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اظهار داشت: در ستاد اقتصادی طرح گام به عنوان یکی از طرح های سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به تصویب رسیده و راه اندازی شده است که می تواند در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی موثر باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: امروز علیرغم همه محدودیت ها، نیازهای ارزی واحدهای تولیدی تامین شده است و با فروکش کردن برخی از التهابات تورمی سال 97 ، آمارها نشان می دهد که در 8 ماهه اخیر تورم روند نزولی داشته است و این موضوع نیز می تواند در کاهش نیاز به نقدینگی از سوی واحدهای تولیدی موثر باشد.

شناسه خبر: 113667

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده