در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: مشارکت ، نظارت، سلامت و امنیت انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه ، یک وظیفه همگانی است

شناسه خبر: 113572 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:46

0% ...

شناسه خبر: 113572

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده