در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: افغانستان هم انتخابات الکترونیکی برگزار می کند؛ در هر دوره ای به وزیر کشور تاکید کردیم اما نشد

شناسه خبر: 113569 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:42

0% ...

شناسه خبر: 113569

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده