در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: من هم اقدامات خودم را انجام داده و نامه های لازم را نوشته ام اما همه باید برای رقابتی بودن انتخابات تلاش کنیم

شناسه خبر: 113567 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:37

0% ...

شناسه خبر: 113567

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده