در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: ترور برجام از سوی دشمنان به خاطر شروع رشد و تحرک اقتصادی ایران بود

شناسه خبر: 113563 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:17

0% ...

شناسه خبر: 113563

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده