در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: مجری انتخابات و مجری قانون ، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران هستند حالا قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته است یک دستگاهی هم از کنار نظارت کند اما حالا برعکس شده و ناظرمجری شده و مجری لجستیک!

شناسه خبر: 113561 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:15

0% ...

شناسه خبر: 113561

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده