در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: وقتی مردم را در 96 و 98 دعوت کردیم آیا تقسیم می کردیم این جناح بیاید یا آن نیاید؛ همان طور که روز مشکل همه با هم هستیم بگذارید روز انتخابات هم همه باهم باشیم

شناسه خبر: 113560 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:14

0% ...

شناسه خبر: 113560

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده