در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: شک نکنید قدرت ما با حضور مردم است اگر در انتخاباتی، یک سلیقه فراوان و یک دانه از سلیقه دیگر را باید با ذره بین و تلسکوپ در آسمان هفتم پیدایش کرد و یک سلیقه هم که اصلا نیست و وجود ندارد، اگر چنین چیزی در یک شرایطی بوجود آمد آن وقت انتخابات....

شناسه خبر: 113559 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:13

0% ...

شناسه خبر: 113559

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده