رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی امکان پذیر نیست.نمی توان با دنیا رابطه و تعامل نداشته باشیم اما قدرت اقتصادی پیدا کنیم. بدون تردید اگر بخواهیم تولیداتمان افزایش پیدا کند باید بازارهای دیگر را در اختیار داشته باشیم و لذا در اقتصاد مقاومتی توجه به حوزه درون‌زا و برون‌گرا مورد تاکید قرار گرفته است اما ظاهرا عده ای برون‌گرا را درون‌ گرا می خوانند.

شناسه خبر: 113510 -

چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 20:12

0% ...

شناسه خبر: 113510

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده