در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: در حوزه بهداشت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده، بنا است سیستم پرونده الکترونیکی سلامت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت هوشمند سلامت انجام گیرد

شناسه خبر: 113492 -

سه شنبه 1 بهمن 1398 - 21:13

0% ...

شناسه خبر: 113492

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده