دکتر ابتکار در شورای راهبردی کارآفرینان:

رویکرد اصلی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده حرکت در مسیر برقراری عدالت جنسیتی است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده حرکت در مسیر برقراری عدالت جنسیتی است، گفت: باید به دنبال تغییر در شاخص عدالت جنسیتی مرتبط با اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار، دختران جوان تحصیل کرده و زنان جوان بیکار باشیم.

شناسه خبر: 113480 -

سه شنبه 1 بهمن 1398 - 16:20

دکتر معصومه ابتکار روز سه شنبه در شورای راهبردی کارآفرینان با اشاره به اینکه امکانات و بودجه دولت و همچنین زمان محدود است و باید با بیشترین بهره وری، هم افزایی و تبادل تجربیات، امور را به جلو ببریم، از تلاشهای وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های غیردولتی و همچنین جهاد دانشگاهی برای حمایت از اشتغالزایی و کارآفرینی زنان قدردانی کرد.

وی افزود: گزارش ها حاکی از آن است که در برخی بخش ها پیشرفت کند بوده است اما در مجموع توانستیم حرکت قابل قبولی در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی زنان داشته باشیم.

وی ایجاد کارگروه کارآفرینی، طرح زنان نسل تحریم و رای گیری آنلاین را از مهمترین اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برشمرد و تاکید کرد: رویکرد معاونت تنها خانواده وابسته به تسهیلات نیست اما برخی خانواده ها پایه مالی ضعیف دارند و نمی‌توانند منابع مالی را جذب کند به همین دلیل با بانک‌ها تعامل خوبی برقرار شد که نتیجه اقدامات برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک مفید بوده است.

دکتر ابتکار با اشاره به اینکه ساختار و سازماندهی اشتغال زایی و کارآفرینی در قالب تعاونی ها و صندوق ها با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجرا است، تصریح کرد: از لازمه های پایداری کسب و کار قرار گرفتن در چتر ساختار حمایتی است و تعاونی ها در موافقتنامه هایی که با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام داده اند، توسعه می یابند و حمایت میشوند و همچنین موافقتنامه هایی با وزارت جهاد کشاورزی برای صندوقهای اعتباری زنان به ویژه در روستاها منعقد شده است.

شناسه خبر: 113480

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده