در جمع مدیران ارشد بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ژاپن: درهای ایران روی دولت و شرکتهای ژاپنی باز است/ نباید اجازه دهیم کشور ثالثی در روابط دوستانه ایران و ژاپن اخلال ایجاد کند

شنبه 30 آذر 1398 - 17:13

شناسه خبر: 112944