در جمع مدیران ارشد بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ژاپن: آمریکایی ها ناچارند راه بدون خاصیت و پر از ضرر تحریمها را رها کنند

شنبه 30 آذر 1398 - 17:12

شناسه خبر: 112943