دکتر روحانی در جمع مدیران ارشد بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ژاپن

شنبه 30 آذر 1398 - 04:46

شناسه خبر: 112927