دکتر روحانی در جمع مدیران ارشد بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ژاپن

شناسه خبر: 112927 -

شنبه 30 آذر 1398 - 04:46

شناسه خبر: 112927

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده