چالش‌های توسعه نیافتگی در جهان اسلام؛ سیاست‌گذاری‌های آرمان‌خواهانه اما واقع‌گرایانه در عرصه توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است

پنجشنبه 28 آذر 1398 - 13:03

شناسه خبر: 112875