خطرِ تضعیف هویت ملی و اسلامی، فاصله گرفتن نسل جوان از هویت خود و غلبه فرهنگ های بیگانه، جدی ترین تهدید برای جهان اسلام است

پنجشنبه 28 آذر 1398 - 13:01

شناسه خبر: 112873