دلاریزه شدن اقتصادهای ملی و جهانی، ابزاری برای سلطه جویی و تروریسم اقتصادی آمریکا؛ جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند

پنجشنبه 28 آذر 1398 - 12:59

شناسه خبر: 112870