در دیدار صمیمی با ایرانیان مقیم مالزی: امروز جذب نخبگان علمی در کشور در استارتاپ ها انجام می شود

چهارشنبه 27 آذر 1398 - 13:42

شناسه خبر: 112830