در دیدار صمیمی با ایرانیان مقیم مالزی: ایرانیان مقیم خارج، سفیران فرهنگی و اسلام رحمانی هستند

چهارشنبه 27 آذر 1398 - 13:40

شناسه خبر: 112828