در دیدار صمیمی با ایرانیان مقیم مالزی: تحریم به عنوان یک مسیر باخت باخت نمی تواند ادامه یابد و آمریکایی ها ناچارند برگردند

چهارشنبه 27 آذر 1398 - 13:40

شناسه خبر: 112827