دکتر جنیدی در نشست صمیمی با خیرین دانشگاه کاشان:

حق آموزش برای هر فرد مقدمه تمامی حقوق است/ اقدامات خیرین کاری محوری و مبنای تامین حقوق مردم در قانون اساسی است/آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد تا حمایت های لازم از مجموعه نهادهایی که تفکر کار خیریه و کمک به مردم دارند را در تعامل با سایر دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله تهیه و تدوین مقررات مورد نیاز و فرهنگ‌سازی و ترویج اقدامات و تسهیل مقررات خیرخواهانه به انجام برساند.

سه شنبه 26 آذر 1398 - 15:08

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور روز سه شنبه در جمع خیرین دانشگاه کاشان با بیان اینکه خیرین منشاء التیام آلام مردم هستند و با اقدامات خود به نوعی آرامش را در جامعه گسترش می‌دهند، گفت: هنگامی که یک خیّر با فکر زیبای بخشش تلاش می کند تا در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، آموزشی و علمی اعم از مدرسه و دانشگاه وارد شده و کمک کند از نگاه حقوقی این برداشت را می‌توان داشت که اقدام خیرین حق بر آموزش مردم که در قانون اساسی عنوان شده را عملیاتی می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه حق آموزش حقی است که قانون اساسی تأمین آن برای مردم را متوجه دولت کرده است، گفت: شرایط کشور به گونه‌ای است که امکانات و بودجه های دولت نمی تواند تأمین مالی مناسبی برای انجام این اقدامات باشد و تا یک حدی می‌تواند این وظیفه را به انجام برساند و مشارکت خیرین است که باعث می‌شود حقوق اساسی مردم که به ویژه در فصل سوم قانون اساسی آمده، تأمین شود.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه حق آموزش برای هر فرد حقی است که مقدمه تمامی حقوق است، اظهار داشت: اگر برای یک نفر حق آموزش تأمین نشود به نوعی تمامی حقوق آن فرد در سایر زمینه‌ها نیز امکان تحقق نخواهد داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه حقوق افراد در جامعه اعم از حقوق ا قتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط وثیق با حق آموزش هستند، گفت: حق آزادی بیان ، آزادی اندیشه و نوشتن، حق بر مطبوعات، حق تحزب و رأی دادن و تقریبا هر حقی که برای افراد در جامعه وجود دارد بر پایه حق آموزش قرار گرفته است.
دکتر جنیدی اقدامات خیرین را محوری و بر مبنای قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: تلاشی که خیرین می کنند از یک سو حقوق مردم را تأمین کرده و از سویی شایسته‌ترین عبادتی است که یک فرد می‌تواند آن را انجام دهد.
همچنین پس از این نشست عملیات اجرایی مرکز مطالعات و تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان با حضور دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور آغاز شد.

شناسه خبر: 112805