در جلسه هیات دولت: سال آتی حدود 400 هزار میلیارد تومان در مسیر توسعه و آبادانی کشور سرمایه‌گذاری می شود

چهارشنبه 20 آذر 1398 - 17:35

شناسه خبر: 112765