در جلسه هیات دولت: واقعیت ها باید برای مردم توضیح داده شود؛ هیچ چیزی از مردم مخفی نماند

چهارشنبه 20 آذر 1398 - 17:32

شناسه خبر: 112764