در جلسه هیات دولت: دولت برای تقویت تولید و شکست توطئه دشمنان از طریق مذاکره، مصمم است؛ در این مسیر از چارچوب خطوط قرمز نظام عبور نخواهیم کرد

چهارشنبه 20 آذر 1398 - 17:31

شناسه خبر: 112763