در جلسه هیات دولت: خبر خوش برای خودکفایی کشور در حوزه بنزین؛ با طرح اصلاح قیمت بنزین، مصرف آن در کشور به طور متوسط 20 میلیون لیتر کاهش یافته است

چهارشنبه 20 آذر 1398 - 17:30

شناسه خبر: 112762