در جلسه هیات دولت: مردم به تبلیغات هدفدار توجه نداشته باشند؛ مطمئنا کمکهای معیشتی همچنان ادامه می یابد

چهارشنبه 20 آذر 1398 - 17:29

شناسه خبر: 112761