در جلسه هیات دولت: ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق 2 هدف مهم دولت دوازدهم است

چهارشنبه 20 آذر 1398 - 17:28

شناسه خبر: 112760