در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: دولت طبق قانون حق نداشت کل درآمد ناشی از افزایش بهای بنزین را به مردم برگرداند، سران سه قوه به رهبری نامه نوشتیم و با مجوز رهبری این کار را کردیم / از تولید روزانه 52 میلیون لیتر بنزین در ابتدای دولت یازدهم به 107 میلیون لیتر رسیده ایم که تا آخر سال این رقم به 110 میلیون لیتر می رسد

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:45

شناسه خبر: 112736