در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: کلید تدبیر چگونه گاوصندوق پولهای بلوکه شده ایران را باز کرد؛ هر ماه 700 میلیون دلار و طی 10 ماه 7 میلیارد دلار به کشور بازگشت

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:43

شناسه خبر: 112735