در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد/ نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال با محتوا باشد

شناسه خبر: 112732 -

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:39

0% ...

شناسه خبر: 112732

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده