در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: کشور دانشجویی می‌خواهد که با صراحت وشهامت حرف بزند و‌مسئولان را نقد کند

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:39

شناسه خبر: 112731